Dûn ki tapıp ilm riyâset üçün

Dûn ki tapıp ilm riyâset üçün
Hıl'at itip hulle necâset üçün

Ali Şîr Nevâî
Makam, mevki, para, itibar kazanmak için ilim öğrenen alçak, pislik yemeye giderken süslü kaftan giymiş gibidir.

Yorum ekle