Gemicisi Nuh Olan

Gemicisi Nuh olan, tufanı göğe çıksa da üzülmez.

Ali Şîr Nevâî

Kime kim Nûh boldı keştî-bân
Gam yok er kökke mevc urar tûfân

Yorum ekle