Egerçi iğne tek geçtim cihânın her ne varından

Egerçi iğne tek geçtim cihânın her ne varından Henüz ardımcadır kayd-i ta’alluk zülf-i târından Fuzûlî
Dünyanın tüm varlığından iğne gibi geçtimse de, saçının teline bağlılığım hâlâ arkamdan gelmektedir.
Yorum ekle