Ey esîr-i dâim-i gam bir gûşe-i mey-hâne tut

Ey esîr-i dâim-i gam bir gûşe-i mey-hâne tut Tutma zühhâdın muhâlif pendini peymâne tut Fuzûlî
(Ey ardı arkası kesilmeyen dertlere, kedere, gama tutulmuş olan, bir meyhane köşesi tut. Zâhidlerin ipe sapa gelmez nasihatlerini tutma, kadeh tut...)
Yorum ekle