Değildi böyle mükedder bir ehl-i işret idi

Değildi böyle mükedder bir ehl-i işret idi Bu kanlar içmeye mu'tâd gördüğün gönlüm Fuzûlî
Böyle kederli değildi gününü gün ederdi Bu kanlar içmeye alışmış gördüğün gönlüm
Yorum ekle