Fuzûlî ihtilât-i merdüm-i âlemden ikrâhım

Fuzûlî ihtilât-i merdüm-i âlemden ikrâhım Perî-veşler hayâlin mûnis-i cân ettiğimdendir
(Halk içine karışmaktan uzak durmamın sebebi, canımı peri yaratılışlı güzellerin hayaliyle yakınlık kurmaya alıştırmış olmamdır.)
Yorum ekle