Gönül tâ var elinde câm-i mey tesbîhe el urma

Gönül tâ var elinde câm-i mey tesbîhe el urma Namâz ehline uyma anlarınla durma oturma Fuzûlî
Yorum ekle