Mahşeri eşkim verir seyl-âba ger Rûz-i Cezâ

Mahşeri eşkim verir seyl-âba ger Rûz-i Cezâ Olmasa makbûl-i der-gâhın sirişkim gevheri Gevheridir aşk bahrinin Fuzûlî âb-i çeşm Lîk bir gevher ki lutf-i Hak anadır müşterî
* * * Ceza günü mahşer yerini sele verir gözyaşım Dergahına kabul edilmezse gözyaşımın incisi İncisidir aşk denizinin gözyaşı ey Fuzûlî Lakin öyle bir inci ki Hak lutfu ona müşteri
Yorum ekle