Subh-dem gül-zâr içinde çaldı bülbül erganûn

Subh-dem gül-zâr içinde çaldı bülbül erganûn Yâ eyyühe’l-uşşâke kumû inneküm lâ-tesme’ûn Erguvan tuttu piyâle nesteren doldurdu câm Mutribâ çal nağme-i yâ eyyü he’l-müstağfirûn Her görenler hüsn-i hattın okudu sad-âferin Lâ bi-şeyin ahsenû illâ kalilen teşkurûn Gözlerin ser-hoş olanda bâde-i pür-hûn içer Zir-i lebde çağrışır sâki velâhüm yehzenûn Sen Fuzûlî yâr yolunda can verirsin ‘âkibet İşitenler diyeler innâ ileyhi râci’ûn
 
Yorum ekle