Muttasıl ma'rifet ehlini ayaklara salıp

Muttasıl ma'rifet ehlini ayaklara salıp Felek-i sifle kılar mihnet ü gam pâ-mâli Ol ki câhildir edip cümle murâdın hâsıl İ'tibâr ile kılar mesned ü kadrin âlî Bu sebebden bilübem kim bu cihan avrettir Avretin böyledir evlâdı ile ef'âli Ulu evlâdı keser südden ü te'dîb verir Süd verip lutf ile bağlar beşiğe etfâli Fuzûlî
Arif kişileri daima süründürüp bu alçak felek, dert ve sıkıntının ayakları altına atar. Cahilin de her isteğini karşıladığı gibi, itibar ile yerini ve kıymetini yükseltir. Bu sebepten de anladım ki bu dünya bir kadındır; kadın da çocuklarına bu şekilde davranır. Büyük çocuğu sütten keser ve terbiye verir; küçüğe de süt verip sevgi göstererek beşiğe bağlar.
Yorum ekle