Olsa maksûdunca devrân-i felek bir nice gün

Olsa maksûdunca devrân-i felek bir nice gün Olma mağrur ey ki hâl-i dehr rûşendir sana Kâtil-i âbâ vü ecdâdın mu’âf etmez seni Umma andan dostluk resmin ki düşmendir sana Fuzûlî
Feleğin dönüşü bir müddet senin istediğin gibi olsa bile, buna bakıp da gururlanma ey zamane halinin ne olduğunu apaçık gören kişi! Atalarının, dedelerinin katili olan seni bundan muaf tutmaz. Sana düşman olandan dostluk adeti umma!
Yorum ekle