Kaçan kim merdüme nasîb-i hâb rü’yâ yazmışlar Küttâb-ı adl zâhide sehv ile riyâ yazmışlar

Kaçan kim merdüme nasîb-i hâb rü'yâ yazmışlar

Kaçan kim merdüme nasîb-i hâb rü’yâ yazmışlar
Küttâb-ı adl zâhide sehv ile riyâ yazmışlar

İhtiyâr ilen zâhid etmemişdir riyâyı hû
Yazılanda her kime tab’ ana riyâ yazmışlar

Sanman aceb zühd ehliden bugün riyâ gördüğüm
Kim anı riyâyî kadîmde şu’arâ yazmışlar

Der idim zâhid riyâyî çün der idi şu’arâ
Bildim âhir riyâsını görmek bana yazmışlar

Kılmış hürmet zâhide şâ’irân-i âhir zamân
Öyle ki bir tamâm-i gazeli ona yazmışlar

Sınmasın Mecrûhî gönlün riyâsından zâhidin
Yazarlarken ana zühdü meyi sana yazmışlar

CGG (Mecrûhî), 1 Mart 2014

Yorum ekle