Ağlayan şeyhe müridin sorusu

Bir mürid ululardan birinin meclisine girdi. O uluyu açlıktan ağlar gördü ve:

"Ey Şeyh! Niçin ağlıyorsun?" diye sordu.

Şeyh de:

"Açım, açlıktan ağlıyorum" dedi.

Mürid onun bu sözüne şaşa kaldı ve:

"Senin gibi bir zat açlıktan ağlar mı?" dedi.

Bunun üzerine şeyh:

"Ey mürid, sus! Allah'ın benim açlığımdan muradının ağlamam olduğunu bilmiyor musun?" diye cevap verdi.

Yorum ekle