Kadın Hak nûrudur sevgili değil

پرتو حقست آن معشوق نیست خالقست آن گویا مخلوق نیست Pertev-i Hak-est ân ma’şûk nîst Hâlik-est ân gûyâ mahlûk nîst Mevlânâ
Kadın Hak nûrudur sevgili değil Yaratandır o sanki yaratılmış değil
Yorum ekle