Söylememek harcısı söylemeğin hasıdır

Söylememek harcısı söylemeğin hasıdır
Söylemeğin harcısı gönüllerin pasıdır

Gönüllerin pasını ger sileyim der isen
Şol sözü söylegil kim ol söz hülasasıdır

Kulil hak dedi Çalap sözü doğru deyene
Bugün yalan söyleyen yarın utanasıdır

Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan
Şer'in evliyâsıysa hakîkatte âsîdir

Şeriat haberini şerh ile eydem işit
Şeriat bir gemidir hakîkat deryâsıdır

Ol geminin tahtası ne denlu muhkem ise
Deniz mevci kat olsa tahta uşanasıdır

Bundan içeri haber işit eydeyin ey yar
Hakîkatin kâfiri şer'in evliyâsıdır

Biz tâlib-i ilimiz aşk kitâbın okuruz
Çalap müderris bize aşk hod medresesidir

Evliya safâ nazar ideli günden beri
Hâsıl oldu Yunus'a her ne kim olasıdır

Yûnus Emre

Yorum ekle