Dolandırıcılığın tarihi Âdem'le başlar

Son günlerde toplumda adları bilinen insanların dolandırlması olayları baş gösterdi ve bu bilim adamı sıfatı da taşıyan insanların böyle tuzaklara düşmeleri eleştirildi. Kısaca şunu söylemek istiyorum ki bugün birbirine inanmayan, güvenmeyen, her sözün arkasında yalan arayan insanlarla dolu bir toplum olarak bunu anlamamız her ne kadar zor olsa da, karşısındaki ne denli şeytan olursa olsun ona inanıp güvenmek doğruların, temizlerin vasfıdır. İnsanların en safı ilk insan Âdem de İblîs'e bu üstün vasıflarından dolayı inanıp kanmıştır. Hadîkatu's-Suedâ adlı eserinde büyük şâir, âlim Fuzûlî bu olayı şöyle anlatmaktadır: Sonunda âdem vücuda gelip "Yâ Âdem'u! Uskun ente ve zevcuke'l-cenne..." (Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun... - A'râf 19) işaretiyle cennette yaşamaya başladı; yasaklanan ağacın meyvesinden başka bütün yemişlerden yemesi için ona izin verilince, İblîs bu durumu öğrenip kıskandı; yılan ve tavus kuşu aracılığıyla cennete girerek Âdem'i kuşkulandırdı, onu doğru yoldan saptırdı. Âdem'in övülmeye değer davranışları, güzel huyları vardı; yalanını, kıskançlığını düşünmeden İblîs'in sözünü gerçek bir öğüt kabul ettiği için ona yenildi. 1450184_10202453437841822_1811830367_n
Yorum ekle