Gam Meclisinin Neyi - Fuzûlî Gazeli

Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı Ney-i bezm-i gamım ey âh ne bulsan yele ver Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı Perde çek çihreme hicran günü ey kanlı sirişk Ki gözüm görmeye ol mâh-likâdan gayrı Yetti bî-kesliğim ol gâyete kim çevremde Kimse yok çizgine gird-âb-i belâdan gayrı Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapım bâd-i sabâdan gayrı Bozma ey mevc gözüm yaşı habâbın ki bu seyl Koymadı hiç imâret bu binâdan gayrı Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyem Ne temettu’ bulunur neyde sadâdan gayrı --------------------- Yolunun başında elime geçen yok belâdan başka Aşkının yolunda dileğim yok, yok olmaktan başka Gam meclisinin neyiyim ey âh ne bulsan yele ver Ateşlere yanmış kuru cismimde havadan (aşktan) başka Perde çek yüzüme ayrılık günü ey kanlı gözyaşı Ki gözüm görmesin o ay yüzlü sevgiliden başka Yalnızlığım öyle bir hale geldi ki çevremde Kimse kalmadı dönen bela girdabından başka Ne yanar kimse bana gönlümün ateşinden özge Ne açar kimse kapım saba rüzgarından başka Bozma ey dalga gözyaşımın köpüğünü ki bu sel Koymadı hiç bir yapı bu binadan başka Aşk meclisinde Fuzûlî ben nasıl âh etmeyeyim Ne varlık bulunur neyde feryat ve inlemeden başka Günümüz Türkçesine çeviri: CGG Ney taksimi eşliğinde dinlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın: http://soundcloud.com/namezen/hasilim-yok-ser-i-kuyunda Gam Meclisinin Neyi - Fuzûlî Gazeli 378931_3024503696184_823524262_n
Yorum ekle