Güneş tutulması, Ay tutulması, kehanetler, alametler...

Güneş tutulması, Ay tutulması, kehanetler, alametler...

25 Mart 2024'te Ay tutulması, 8 Nisan 2024'te de Güneş tutulması var. Amerika'da ve diğer birçok ülkede son zamanlarda meydana gelen ve gelecek olan bu hadiseler ilgiyle karşılanırken ve birçok yorumlar yapılırken, gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de pek dikkat çekmedi. Sıra dışı gök olayları tarih boyunca işaretler olarak görüldü ve öyle de oldu. Aşağıda da göreceğiniz gibi dikkat çekici birçok gök hadisesi bu dönemde aynı anda ve arka arkaya meydana geliyor.

Arka arkaya ve aynı zamanda meydana gelen bu çok sıra dışı hadiselerin deccalin zuhur edişine, Hz. İsa'nın gelişine, bir devrin yok olup yeni bir devrin başlangıcına işaret ettiğini söyleyenler var. Yazıyı okuyun, verleri biraraya getirin, kendiniz karar verin.

İşte Tevrat'tan, İncil'den ve Kuran'dan gök cisimlerinin ve hadiselerinin aynı zamanda işaretler olduğuna dair birkaç örnek:

Gökkubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin.
- Yaratılış 1:14-15

O, kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Gerçekten, bilen bir toplum için âyetleri geniş geniş açıkladık.
- En'am 97

Sonra geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Gerçekten bunda aklını kullanan bir toplum için nice ibretler, dersler vardır.
- Nahl 12

Bunların dışında yol gösterecek daha nice işaretler var etti. İnsanlar geceleyin de yıldızlarla yönlerini ve yollarını bulurlar.
- Nahl 16

Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak.
- Luka 21:25-26

Peki bu seferki tutulmalar ve gök olayları neyin işareti olabilir?

21 Ağustos 2017'de Amerika'da 38 yıldan bu yana ilk Güneş tutulması meydana geldi. Ve bu 1918'den bu yana Amerika'nın batıdan doğuya her iki kıyısını da ilk defa kateden ilk tam güneş tutulmasıydı. Aynı zamanda 1257'den bu yana sadece Amerika kıtasından görülebilen ilk tam Güneş tutulmasıydı. Haritada geçiş güzergahına bakıldığında adeta bir çizgi çekip Amerika Birleşik Devletleri'ni tam ortadan ikiye bölüyordu.

2017'deki Güneş tutulması Amerika'da adı Salem olan 7 yerleşim yerinden geçti.

2017 Güneş tutulmasının geçtiği yerler:

 1. Salem, Oregon
 2. Salem, Idaho
 3. Salem, Wyoming
 4. Salem, Nebraska
 5. Salem, Missouri
 6. Salem, Kentucky
 7. Salem, South Carolina

21 Ağustos 2017 Güneş Tutulması:

14 Ekim 2023 Güneş tutulması:

14 Ekim 2023 Güneş tutulması.

2024'teki ise 7'si Amerika'da biri de Kanada'da adı Nineveh olan 8 yerleşim yerinden geçecek. Tevrat'ta bahsi geçen Ninova, Asurluların başkentiydi. Bugün kalıntıları Irak'ın kuzeyinde, Fırat ırmağının kenarında, Musul'un karşısındadır.

2024 Güneş tutulmasının geçtiği yerler:

 1. Nineveh, New York
 2. Nineveh, Missouri
 3. Nineveh, Ohio
 4. Nineveh, Texas
 5. Nineveh, Virginia
 6. Nineveh, Pennsylvania
 7. Nineveh, Indiana
 8. Nineveh, Nova Scotia

8 Nisan 2024 Güneş tutulması:

8 Nisan 2024 Güneş tutulması

Ve bu seferki sadece Amerika üzerinden geçecek yani sadece Amerika'dan görünecek. Her üç tutulmanın da meydana getirdiği çizgileri kağıt üzerinde gösterdiğimizde ortaya çıkan iki sembolik şekilden biri eski İbrani alfabesinde 'Tav' diğeri de 'Alef' harfleri çiziyor. Alef İbrani alfabesinin ilk harfi, Tav ise son harfidir. Tevrat ve İncil çoğunlukla Avrupa dillerine Yunancadan çevrildiğinden, Tav harfi yerine Yunan alfabesinin son harfi olan 'Omega' alınmıştır.

Eski İbranice Alef ve Tav

Nuh Peygamber'le gemiye binenlerin de Tevrat'a ve İncil'e göre 8 kişi olduğu söyleniyor. Ve tutulmanın olduğu gün de ayın 8'i. Salem Kudüs'ün ilk adı (Jerusalem, Yeruşalim), Nineveh ise Yunus Peygamber'in halkını uyarması için gönderildiği Ninova kentidir.

Harita üzerinde Güneş tutulmalarının oluşturduğu Alef harfi:

Harita üzerinde Güneş tutulmalarının oluşturduğu Alef harfi

Harita üzerinde Güneş tutulmalarının oluşturduğu Alef ve Tav harfleri:

Harita üzerinde Güneş tutulmalarının oluşturduğu Alef ve Tav harfleri:

24 Nisan 2024'te Venüs, Neptün, Satürn ve Mars Dünya ile beraber Güneş'in aynı tarafında dizildi. 8 Nisan 2024 gecesi aynı zamanda eski İbrani takvimine göre 1 Nisan yani yeni yılın başlangıcı demek oluyor. Buna göre İbrani takviminin 5999 yılının son günü bitip 6000 yılının ilk günü başlıyor. Yani yedinci bin yılın ilk günü. Bin yılı bir gün olarak düşündüğümüzde yaratılışın ilk 6 günü tamamlanmış ve 7. günü başlamış oluyor.

24 Nisan 2024 Gezegenlerin Dizilişi

Alef ve Tav yani alfabenin ilk ve son harflerine geri dönecek olursak, bunların aynı zamanda kutsal metinlerde sembolik değerleri olduğunu da görüyoruz.

Bagavad Gita 10:32-33

Var olan her şeyin başı, ortası ve sonuyum. Harflerden A'yım. Tümcelerden bileşik tümce. Sonsuz zamanım. Her şeyi gören yaratıcıyım.
- Bagavad Gita 10:32-33

RAB, İsrail'in Kralı ve Kurtarıcısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, İlk ve son benim, Benden başka Tanrı yoktur.
- Yeşaya 44:6

Ey Yakup soyu, çağırdığım İsrail, beni dinle: Ben O'yum; ilk Ben'im, son da Ben'im.
- Yeşaya 48:12

Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, “Alfa ve Omega Ben'im” diyor.
- Vahiy 1:8

Bana, “Tamam!” dedi, “Alfa ve Omega, başlangıç ve son Ben'im. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim.
- Vahiy 21:6

Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im.
- Vahiy 22:13

O İlk'tir (el-Evvel) ve Son'dur (el-Âhir). Ve Görünen'dir ve Gizli'dir. Ve O her şeyi Bilen'dir.
- Hadîd 3

İncil'de Son Saat yani Âhir Zaman'a işaret eden çok sayıda ayet vardır.

Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.
-- Luka 21:10-11

Kuzu altıncı mührü açınca, büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü.
- Vahiy 6:12

8 Nisan 2024'te ne olacak? Bu bölümü 2016 yılında çekilen The Strain adlı diziden bir sahne.

NASA: Patlayıcı özelliğe sahip 'şeytan kuyruklu yıldızı' 8 Nisan Güneş tutulması sırasında 71 yıldan sonra ilk kez geri dönüyor.

Geleceği bilmek mümkün olmasaydı peygamberlere alametler verilir miydi? Firavunlar, krallar yıldızlardan geleceği okuyup erkek çocukları öldürme emri verdiler. Bugün bu geleceği bilme teknolojisinde ne kadar ilerlendiğini biliyor muyuz?

"Yıldızlara bakarak başlarına geleceğin haberini aldılar. Bütün telaşları bu. Hz. Musa'nın doğumunu hatırlayalım."
- 21 Eylül 2016

8 Nisan'da Teksas'ın bir kısmında okullar tatil edilmiş. Ulusal Muhafızlar çeşitli yerlere yerleştirilmiş (geçen günlerde videosunu paylaşmıştım). Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer birimlerin seçkin 22 üyesi Oklahoma'ya konuşlandırılmış. 110 ilâ 150 ilave otoyol devriyesi bölgeye gönderilmiş. Vatandaşlara 2 haftalık gıda istiflemeleri, gaz bidonlarını doldurmaları önerilmiş. Tutulma esnasında aşırı yüklenmeden dolayı iletişim hatlarının işlemeyebileceği konusunda halk uyarılmış.

Ay tutulması, güneş tutulması ve kuyruklu yıldız. Üçü de aynı dönemde.

Bugün âhir zaman alametleri gözümüzün önünde gerçekleşirken bunları sanki normal olaylar gibi yaşıyoruz. Fakat bir zaman sonra belirtiler şiddetlendikçe normal olaylar olmadığını anlayacağız.

İşte o zaman artık kızıl rüzgârı, yere batışı veya domuz ve maymunlara çevrilmeyi, zelzeleyi ve gökten taş yağmasını bekleyin. Ondan sonra birbiri ardınca pek çok alâmetler zuhûr eder ve bunlar ipi kopan eski bir gerdanlığın ard arda düşen taneleri gibi birbirini tâkip ederler.
- Hadis

Yahudilerin inançlarına göre bekledikleri kurtarıcı Mesih'in gelmesi için üçüncü Süleyman Tapınağının inşa edilmesi gerekiyor. Tapınağın inşa edilebilmesi içinse Tevrat'ta ayrıntılı bir şekilde tarif edildiği gibi kırmızı bir inek kurban etmeleri gerekiyor. Ve bekledikleri kehanetin gerçekleşmesi için ineği kurban edecekleri sunağı inşa ettiler.

Tevrat'ta inek kurban edilmesi ve günahlardan arınma ile ilgi bölüm:

RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi: “RAB'bin buyurduğu yasanın kuralı şudur: "İsrailliler'e size kusursuz, özürsüz, boyunduruk takmamış kızıl bir inek getirmelerini söyleyin. İnek Kâhin Elazar'a verilsin; ordugahın dışına çıkarılıp onun önünde kesilecek. Kâhin Elazar parmağıyla kanından alıp yedi kez Buluşma Çadırı'nın önüne doğru serpecek. Sonra Elazar'ın gözü önünde inek, derisi, eti, kanı ve gübresiyle birlikte yakılacak. Kâhin biraz sedir ağacı, mercanköşkotu ve kırmızı iplik alıp yanmakta olan ineğin üzerine atacak. Sonra giysilerini yıkayacak, yıkanacak. Ancak o zaman ordugaha girebilir. Ama akşama dek kirli sayılacaktır. İneği yakan kişi de giysilerini yıkayacak, yıkanacak. O da akşama dek kirli sayılacak.

Temiz sayılan bir kişi ineğin külünü toplayıp ordugahın dışında temiz sayılan bir yere koyacak. İsrail topluluğu temizlenme suyu için bu külü saklayacak; bu, günahtan arınmak içindir. İneğin külünü toplayan adam giysilerini yıkayacak, akşama dek kirli sayılacak. Bu kural hem İsrailliler, hem de aralarında yaşayan yabancılar için kalıcı olacaktır.

Herhangi bir insan ölüsüne dokunan kişi yedi gün kirli sayılacaktır. Üçüncü ve yedinci gün temizlenme suyuyla kendini arındıracak, böylece paklanmış olacak. Üçüncü ve yedinci gün kendini arındırmazsa, paklanmış sayılmayacak. Herhangi bir insan ölüsüne dokunup da kendini arındırmayan kişi RAB'bin Konutu'nu kirletmiş olur. O kişi İsrail'den atılmalı. Temizlenme suyu üzerine dökülmediği için kirli sayılır, kirliliği üzerinde kalır.

Çadırda biri öldüğü zaman uygulanacak kural şudur: Çadıra giren ve çadırda bulunan herkes yedi gün kirli sayılacaktır. Kapağı iple bağlanmamış, ağzı açık her kap kirli sayılacaktır.

Kırda kılıçla öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş birine, insan kemiğine ya da mezara her dokunan yedi gün kirli sayılacaktır.

Kirli sayılan kişi için bir kabın içine yakılan günah sunusunun külünden koyun, üstüne duru su dökeceksiniz. Temiz sayılan bir adam mercanköşkotunu alıp suya batıracak. Sonra çadırın, bütün eşyaların ve orada bulunanların üzerine serpecek. Kemiğe, öldürülmüş ya da doğal ölümle ölmüş kişiye ya da mezara dokunanın üzerine de suyu serpecek. Temiz sayılan adam, üçüncü ve yedinci gün kirli sayılanın üzerine suyu serpecek. Yedinci gün onu arındıracak. Arınan kişi giysilerini yıkayacak, yıkanacak ve akşam temiz sayılacak. Ancak, kirli sayılan biri kendini arındırmazsa topluluğun arasından atılmalı. Çünkü RAB'bin Tapınağı'nı kirletmiştir. Temizlenme suyu üzerine dökülmediği için kirli sayılır. Onlar için bu kural kalıcı olacaktır. Temizlenme suyunu serpen kişi de giysisini yıkamalı. Temizlenme suyuna dokunan kişi akşama dek kirli sayılacak. Kirli sayılan birinin dokunduğu nesne kirli sayılır; o nesneye dokunan da akşama dek kirli sayılır."

- Çölde Sayım 19

 
Kuran'dan aynı vakaya işaret eden ayetler:

Bir zaman Mûsâ kavmine, “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor” demiş; onlar da “Bizimle alay mı ediyorsun!” demişlerdi. Mûsâ, “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım!” dedi.

“Bizim adımıza rabbine dua et de onun nasıl olduğunu bize açıklasın” dediler. Mûsâ dedi ki: “Allah şöyle buyuruyor: ‘O, yaşlı da değil düve de değil; ikisinin arası bir inek olacak.’ Haydi, size emredileni yapın.”

“Bizim için rabbine dua et de renginin nasıl olacağını bize açıklasın” dediler. Mûsâ, “O buyuruyor ki: Rengi parlak sarı, bakanların içini açan bir inek olacak” dedi.

Yine, “Bizim için rabbine dua et de onun nasıl bir şey olduğunu bize iyice açıklasın; çünkü bu sığır bize ayırt edilemez geldi; inşallah doğrusunu buluruz” dediler.

Mûsâ, “Rabbim şöyle buyuruyor, dedi: O, henüz boyunduruk altına alınıp yer sürmemiş, ekin sulamamış, serbest dolaşan ve alacası bulunmayan bir inektir.” “İşte şimdi doğrusunu anlattın” dediler ve ineği (bulup) kestiler, ama az daha (bunu) yapmayacaklardı.

Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize düşmüştünüz. Hâlbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı.

Sonra “(kesilen ineğin) bir parçasıyla ölüye vurun” dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size âyetlerini gösterir.

- Bakara 67-73

 
Bunlarla bağlantılı birkaç metin ve ayet daha:

"Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman –okuyan anlasın– Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın."
- Matta 24:15-16

"Dua edin ki, kaçışınız kışa ya da Şabat Günü’ne rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır."
- Matta 24:20-21

"Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek."
- Daniel 9:27

"Askerleri gidip tapınakla kaleyi kirletecek, günlük sunuları kaldırıp yıkıcı iğrenç şeyi koyacaklar."
- Daniel 11:31

"Rab Musa'ya, 'Eğer sana inanmaz, ilk belirtiyi önemsemezlerse, ikinci belirtiye inanabilirler' dedi."
- Mısır'dan Çıkış

Yine de ki: "Allah'a hamdolsun. O size âyetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Rabb'in yaptıklarınızdan gâfil değildir."
- Neml 27:93

Yazıdaki eksiklik ve düzensizlikler için kusura bakmayın. Fazla zamanım olmadığından ancak bu şekilde tamamlayabildim. Bu konu daha birçok veri toplanıp daha geniş tartışılabilir. Fakat bu haliyle de olsa fikir verip bir pencere açacağını ümit ediyorum.

Gizlilik Bildirimi
Gizlilik Bildirimi

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına izin vermek için lütfen tıklayın.