Yerli Kolombiya halkı Kogiler ve Kristof Kolomb ile gelen Batı sömürgeciliği ve vahşeti.
Featured

Kogi Mama

Yerli Kolombiya halkı Kogiler ve Kristof Kolomb ile gelen Batı sömürgeciliği ve vahşeti.

Aşağıdaki şiir keşif adı altında işgal ve sömürgeciliğin altyapısını hazırlayan medeniyet ve insanlık yoksunu batılıların, dünyanın saf ve temiz birçok kültürü ve toplumuna olduğu gibi, Kolombiya yerlileri olan Kogilere yaptıklarının kısa, öz ve içli bir özetidir. Tüm dünya toplumları ve yöneticilerinin Kogilerden öğreneceği çok şey var. Kıyafetlerine, yüzlerine, felsefelerine bakınca ister istemez bize (köklerimize) ne kadar benzediklerini de düşünüyor insan.

Şimdiye kadar Küçük Kardeşe sesimizi çıkarmadık. Ona bir tokat atmaya bile tenezzül etmedik. Fakat artık daha fazla tek başımıza dünyayı koruyamayız. Küçük Kardeş çok fazla tahribat yapıyor. O artık görmeli, ve anlamalı, ve sorumluluk almalı. Artık birlikte çalışmalıyız. Yoksa, dünya ölür.

—Kogi Mama Çeviri: CGG

Asırlar ve seneler sonra
Küçük Kardeş öteki memleketten geldi,
dedi Mama.
Bay Kristof Kolomb bu topraklara geldi
ve ilk zenginlikleri gördü
ve yerli halkı vurdu, öldürdü.
Buranın altınını aldı.
Kutsal altını, anıtların altınını
tüm altını.
O kadar çok aldılar ki.
O kadar.
O kadar.
Küçük Kardeş sanıyor ki:
“Evet! Ben buradayım! Kâinâtı biliyorum!”
Fakat bu biliş, dünyayı harap etmeyi öğreniş,
her şeyi harap etmeyi,
tüm insanlığı.
Çünkü Küçük Kardeş aramızda,
Küçük Kardeş dünyanın varoluş temelini bozuyor.
Temelli bozuyor.
Çalıyor.
Yağmalıyor.
Geniş yollar yapıyor,
petrol çıkarıyor,
ve madenler.
Tüm Kogiler ölürse, küçük kardeş,
sanıyor musun sen yaşayacaksın?
Güneş sönecek diye hikayeler söylenir,
dünyanın sonu gelecek diye.
Fakat hepimiz iyi iş yapar iyi düşünürsek sonu gelmez.
Bu yüzden biz hâlâ
güneşe ve aya ve toprağa bakıyoruz*.

(*): Korumak, kollamak, gözetmek, bakımını üstlenmek anlamında.

**************

After centuries and centuries of years
the Younger Brother passed from the other country,
says the Mama.
Senor Christopher Columbus came to this land
and immediately saw the riches
and killed, shot, many natives.
He took the gold which had been here.
Sacred gold, gold of masks,
all kinds of gold.
They took so much.
So much.
So much.
Younger Brother thinks
“Yes! Here I am! I know much about the universe!”
But this knowing is learning to destroy the world,
to destroy everything,
all humanity.
Because Younger Brother is among us,
Younger Brother is violating
the basic foundation of the world’s law.
A total violation.
Robbing.
Ransacking.
Building highways,
Extracting petroleum,
minerals.
If all the Kogi die, do you, Younger Brother,
think that you will also go on living?
Many stories have been heard that the sun will go out,
the world will come to an end.
But if we all act well and think well it will not end.
That is why we are still looking after
the sun and the moon and the land.

-----------------------------

"Up to now we have ignored the Younger Brother. We have not deigned even to give him a slap. But now we can no longer look after the world alone. The Younger Brother is doing too much damage. He must see, and understand, and assume responsibility. Now we will have to work together. Otherwise, the world will die." —Kogi Mama
Gizlilik Bildirimi
Gizlilik Bildirimi

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına izin vermek için lütfen tıklayın.