Noel Baba figürü kültürümüze bir zenginlik ve güzellik katıyor mu?
Featured

Noel Baba

Ülkemizde sağcı olsun, solcu olsun, dinli, dinsiz ne olursa olsun neredeyse herkesin batının, özellikle de Amerika’nın hem bize hem de dünyanın geri kalan ülkelerine kültür ihracı ve dayatması yaparak diğerlerinin yok olmasına ve yozlaşmasına yol açtıkları konusunda hemfikir olduklarını hepimiz biliyoruz.

Yalnız biz değil, bu kültür yozlaşmasına yol açan ülkelerin halkı dahil olmak üzere, dünyanın geri kalanı da bu konuda böyle düşünüyorlar.

Kendileriyle sohbet ettiğim Amerikalılar’dan çok kez duyduğum sözlerden biri de şu olmuştur:

“Ülkemin diğer kültürlerin yok olmasına yol açmasından utanıyorum!”

Öyleyse nasıl oluyor da bunu en rahat ve halka, çocuklara sevdirme yöntemiyle uygulamanın araçlarından biri olan Noel Baba figürüyle yapmalarına bırakın sessiz kalmayı, adeta savunuyoruz?

Bu durumda eğer Noel Baba figürünün kültürümüze bir zenginlik ve güzellik kattığını savunanlar bilinçliyse, bu emperyalist, dayatmacı, yok edici güçlerle işbirliği yapmış olmuyorlar mı?

Şimdi inanan, inanmayan herkesin anlayabileceği bir örnek vermek istiyorum.

İnanıp inanmadığımızı bir kenara bırakalım. Farz edelim ki bir şeytan var. Görevi de insanları yoldan çıkarmak, iyilikten uzaklaştırmak, kötülüğe sevk etmek.

Bu şeytan o çirkin görüntüsüyle insanın karşısına geçip de “Bana bak, ben şeytanım. Senin iyilikten uzaklaşıp kötülüğe yönelmeni istiyorum. Benim takpçim ol!” dese, kim onun peşinden gider? Tabi ki hoşa gidecek, göze güzel görünen şeylerle karşımıza gelir. Adı üstünde, şeytan! Kurnazlıklar icat etmek onun için zor değil ki!

Ya da bir ülkenin ajanı başka bir ülkeye ajanlık göreviyle gittiği zaman “Ben ajanım” der mi? Oranın halkına benzer, onlar gibi giyinir, onların diliyle konuşur, hoşlarına gidecek şeyler söyler. Arabistanlı Lawrence buna en güzel örnek.

Yalnız şunu da özellikle dindar kesimin düşünmesi açısından söyleme ihtiyacı duyuyorum:

Aziz Nicola olsun, Aziz August olsun, bunlar İsâ döneminin evliyasıdırlar. İslam’dan önceki Hak din Hıristiyanlık olduğuna göre, nasıl İsâ’ya, Musâ’ya ve diğer peygamberlere saygıda kusur etmiyorsak, o azizlere de İslam’ın eyliyası gibi saygı göstermeliyiz. Eğer İslamiyet geldikten sonra yaşasalardı onlar da Müslüman olurlardı. İsâ’nın yakını da Muhammed’in yakını gibidir.

Benim karşısında olduğum şey, Coca Cola firmasının belki başlangıçta ürününü pazarlamak amaçlı belki de en baştan şeytani amaçlar güderek tasarladığı kırmızı kıyafetli kültür yok edici, Noel Baba adını taktıları soytarı figürüdür.

Bir daha iyice düşünüp kendi kendimize Temel’in şu meşhur sorusunu soralım:

“Ha sen tomuzdan yana misun, benden yana misun?”

Not: Bu yazıya uygun resim bulmak için google görseller sayfasında “saint nicholas” yazıp tıkladım. Karşıma çıkan resimler hiç de beklediğim gibi değildi. Bir deneyin.

Gizlilik Bildirimi
Gizlilik Bildirimi

Kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Çerez kullanımına izin vermek için lütfen tıklayın.